--
 | Próbka książki

Blurb HTML na kartę produktu

Książka Głębie, do których trzeba się wspiąć

    
  <p>Dobry aforyzm jest ostatnim ogniwem długiego łańcucha myśli. Ale dla czytelnika jest pierwszym.&nbsp;</p> <p>Wielcy tw&oacute;rcy i mistrzowie wołają do siebie poprzez wieki. Sobie nawzajem ślą ukłony, niczym dw&oacute;ch rycerzy mijających się na trakcie. Ich głosami są dzieła i czyny. I słowa.&nbsp; Te słowa są&nbsp;niczym latarnie błyskające do siebie z r&oacute;żnych stron na sztormowym morzu.&nbsp;Tym, kt&oacute;rzy zechcą słuchać, oświetlają drogę, wskazują kierunek i obwieszczają prawdę. Prawdę o ludzkiej naturze, prawdę o świecie i rządzących nim prawach.&nbsp;</p> <p>Masz w rękach zbi&oacute;r sentencji i maksym, kt&oacute;re zostały zebrane w jednym dziele wedle kilku bardzo specjalnych kluczy. Mają pokazywać znaną rzecz w nieznany, inspirujący spos&oacute;b. Mają wskazywać paradoksy i sprzeczności w naszym rozumieniu świata. Sprytnie nazywać prawidła rządzące ludzką duszą i biegiem historii.&nbsp;</p>